Школа постоји од 1884. године, када је саграђена прва школска зграда. Први учитељ који је радио са једним разредом био је Ленхарт Ференц. Ученици су Словаци, Мађари и Немци, али нема података о броју. Касније, 1885. године је изграђена још једна зграда и дата на употребу Школи. Тада је већ било 9 учионица, а има података и о бројном стању ученика, нпр. 1886/87. школске године 78 ученика. Школа је тада била четворогодишња (I – IV разред). Затим податак из 1900/1901. године да је школа шесторазредна са 339 ученика. Године које следе обележене су повећавањем броја ученика. У садашњој школској згради се ради од 1971. године. Капацитет Школе је око 1000 ученика, колико их је и било осамдесетих година, али је са изгрдањом других школа у близини број ученика опадао.

Друштвене мреже

facebook

Актуелно:

Евиденција за упис у ...

У школи је у току евидентирање за упис у први ...

Дан здраве хране 2014

Данас је у нашој школи обележен ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. ...

Дан изазова 2014

10. октобра у организацији Града обележен је ...

Пријем првака 2014.

У први разред ове школске године кренуло је ...

Почетак школске године

Драги ученици, Обавештавамо вас да настава ...

Историјски подсетник

Драги ученици,Овде можете преузети подсетник за ...

Scroll to top