• slide-01.jpg
  • slide-02.jpg
  • slide-03.jpg
  • slide-031.jpg
  • slide-04.jpg
  • slide-05.jpg
  • slide-06.jpg
  • slide-07.jpg
  • slide-08.jpg
  • slide-09.jpg
  • slide-10.jpg

На основу члана 116.Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“ број 124/2012), Основна школа „Братство-јединство“ из Панчева  у својству наручиоца по јавној набавци мале вредности добара -лож уља, број 1/2014, дана 20.03.2014. објављује:

Обавештење о закљученом уговору

Назив и адреса наручиоца
Основна школа „Братство-јединство“ Панчево, улица Петефијева 33-35 , 26000 Панчево

Врста наручиоца:
 Просвета, Установа,

Предмет јавне набавке:
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара : 11.000 литара  лож уља ( гасно уље екстра лако евро ЕЛ), ознака  из  општег  речника  набавке 09135100-лож уље, за потребе грејања школе

Уговорена вредност:

Уговорена вредност :  износи 1.288.870,00 динара без урачунатог ПДВ-а

Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена, без ПДВ-а

Број понуђача:  У поступку јавне набавке су учествовала 3 понуђача

Понуђена цена: 
Највиша :   1. 305.370,00 динара , без урачунатог ПДВ-а
Најнижа:   1. 288.870,00 динара , без урачунатог ПДВ-а

Датум доношења одлуке о додели уговора:
05.03.2014.године

Датум закључења уговора:
12.03.2014. године

Основни подаци о добављачу/испоручиоцу

„EURO MOTUS doo“, са седиштем у Београду, улица Војислава Илића број 145, ПИБ 101723687, Матични број 17204637.

Период важења уговора:  Уговор је закључен на период до 31.12, 2014.године

Актуелно:

Евиденција за упис у ...

У школи је у току евидентирање за упис у први ...

Дан здраве хране 2014

Данас је у нашој школи обележен ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. ...

Дан изазова 2014

10. октобра у организацији Града обележен је ...

Пријем првака 2014.

У први разред ове школске године кренуло је ...

Почетак школске године

Драги ученици, Обавештавамо вас да настава ...

Историјски подсетник

Драги ученици,Овде можете преузети подсетник за ...

Scroll to top