• slide-01.jpg
  • slide-02.jpg
  • slide-03.jpg
  • slide-031.jpg
  • slide-04.jpg
  • slide-05.jpg
  • slide-06.jpg
  • slide-07.jpg
  • slide-08.jpg
  • slide-09.jpg
  • slide-10.jpg

Назив наручиоца: ОШ „Братство-јединство'' Панчево
Адреса наручиоца: Петефијева 33-35, 26000 Панчево
Интернет страница наручиоца: www.оsbratstvo.edu.rs
Врста наручиоца: установа за образовање
Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности
Продужење рока за подношење: Понуда
Враста предмета јавне набавке: Добра
За добра и услуге: Јавна набавка добра – гасно уље екстра лако ЕВРО ЕЛ
Ознака из општег речника набавки: 09135100 - лож уље
Датум објављивања позива за подношење понуда: 19.02.2014. године
Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 24.02.2014. године

Разлог за продужење рока
: Рок за подношење понуда се продужава због извршене измене и допуне у Конкурсној документацији
Време и место подношења понуда: Рок за подношење понуда је 03.03.2014. године до 12:00 часова. Понуде се могу доставити лично или путем поште на адресу наручиоца: ОШ „Братство-јединство" Панчево, Петефијева 33-35, 26000 Панчево.
Време и место отварања понуда: Понуде ће се отварати 03.03.2014. године у 12:30 часова у просторијама наручиоца на адреси ОШ "Братство-јединство" Панчево, Петефијева 33-35, 26000 Панчево.

Лице за контакт: Мирко Зотовић, телефон: 013/348-080

Остале информације: Измене се могу погледати на Порталу јавних набавки и на интернет старници наручиоца.

Преузми измену и допуну Конкурсне документације

Актуелно:

Евиденција за упис у ...

У школи је у току евидентирање за упис у први ...

Дан здраве хране 2014

Данас је у нашој школи обележен ДАН ЗДРАВЕ ХРАНЕ. ...

Дан изазова 2014

10. октобра у организацији Града обележен је ...

Пријем првака 2014.

У први разред ове школске године кренуло је ...

Почетак школске године

Драги ученици, Обавештавамо вас да настава ...

Историјски подсетник

Драги ученици,Овде можете преузети подсетник за ...

Scroll to top